Mystiek

Christelijke Mystiek
 
Mystiek heeft te maken met de ervaring van het meest wezenlijke in ons, de ervaring van de goddelijke werkelijkheid. Vele mystici hebben hun ervaringen opgeschreven, zoals Theresa van Avila, Johannes van het Kruis, J. Ruusbroec.
 
Onze cultuur is geworteld in de joods-christelijke traditie. Deze traditie zit als het ware in onze genen. In deze roerige tijden is het belangrijk ons (opnieuw) te verbinden met onze wortels. De kerk als instituut is op veel plaatsen aan het wankelen en biedt niet meer die houvast en structuur die de mens zoekt en nodig heeft. Dit vraagt om het nemen van persoonlijke verantwoording voor ons leven. We moeten zelf de eerste stappen zetten om de zin van ons bestaan te (her)ontdekken. Deze diepere zingeving ligt verborgen in het goddelijke mysterie. Vanuit een diep verlangen kunnen wij verbinding zoeken met dit grote mysterie.
Meditatie leert ons opengaan voor het meest wezenlijke in ons, terwijl we de verbinding met het dagelijkse leven behouden. 
 
In de teksten die tijdens de cursussen worden uitgedeeld, zijn fragmenten opgenomen van westerse mystici, zodat ook hun ervaringen ons helpen om de weg te gaan.