Meditatie

Meditatie
Meditatie is de kunst, de vaardigheid, om aandachtig te zijn. Het is een actief ontvankelijke houding waarin we leren om als Ruimte aanwezig te zijn en toe te laten wat zich op dat moment wil tonen. We zijn actief ,omdat we ons moeten inspannen om aandachtig te zijn en ons niet te verliezen in onze zintuiglijke en lichamelijke ervaringen en de onophoudelijke stroom van gedachten en gevoelens. We zijn ontvankelijk, omdat we leren luisteren.
 
Ons gevoel van lichamelijk aanwezig zijn, vormt de basis. We kunnen ook ervaren dat ons lijf ruimer aanvoelt, zonder al te duidelijke contouren. We ervaren onszelf als een Ruimte en leren om als deze Ruimte aanwezig te zijn.
Indien we blijven oefenen om als Ruimte aanwezig te zijn, worden we ons er van bewust dat deze Ruimte een centrum heeft. Dit centrum, ons Mystieke Hart, kan zich tonen als een plaats die dieper, lichter en stiller is dan de rest van de Ruimte die we zijn. Meditatie is het vermogen om vanuit ons Mystieke Hart, dat wil zeggen met liefdevolle aandacht, te luisteren naar onszelf, naar de wereld en naar de Heilige. We mediteren als we vanuit ons hart leven, met aandacht hier-en-nu zijn, dan pas zijn we tegenwoordig in de wereld.
 
 
Onze westerse religieuze tradities bieden een schat aan godskennis en ervaring. Vanuit deze schat heeft Daniel van Egmond, godsdienstfilosoof, een meditatie ontwikkeld die goed aansluit bij de persoonlijkheidsstructuur van de westerse mens. De meditatie wordt in de Basiscursus in vijf stappen opgebouwd en biedt een veilige structuur, zodat het hart geleidelijk kan opengaan. Met hart wordt het mystieke hart bedoeld, de innerlijke plaats waar wij de stem van de Heilige kunnen horen.
 

Contemplatie
onderscheidt zich van meditatie doordat wij in contemplatie niet zelf actief zijn. Er is een diepe aandacht en overgave, zonder dat wij daar moeite voor hoeven doen. Het Alomtegenwoordige, de Heilige, wijst ons de weg.