Intensieve Cursus

 

ER START IN SEPTEMBER 2016 EEN NIEUWE INTENSIEVE CURSUS!!! 

De huidige Intensieve Cursus gaat haar vierde jaar in.

In deze groep worden de eerste vier stadia van de zevenvoudige contemplatieve weg in praktijk gebracht. Ons dagelijks leven komt meer en meer in het teken van de weg te staan, o.a. door het ritme van de getijdengebeden op te nemen.
Deze Intensieve cursus duurt vier jaar en vraagt opnieuw een keuze. Het is de keuze van de uiterlijke mens of deze bereid is zich meer en meer ten dienste te stellen aan de ontwikkeling van de ziel. De ziel is afhankelijk van haar voertuig en wacht.
Om aan deze groep te kunnen deelnemen, dient men de driejarige basiscursus te hebben voltooid. Ook mensen die reeds een intensieve cursus hebben gevolgd, zijn van harte welkom.

Plaats: Geertekerk (de Bovenkamer), Geertekerkhof 23, Utrecht.


DE NIEUWE CURSUS, Intensieve 1e jaar: 
Tijd:     zondagmiddag van 14.30 uur - 16.30 uur.
Data:    25/09/16, 23/10/16, 27/11/16, 22/01/17, 26/02/17, 26/03/17, 23/04/17, 28/05/17


De huidige Intensieve Cursus, 4e jaar:
Tijd: dinsdagavond van 19.30 uur - 21.35 uur.
Data: 13/09/16, 11/10/16, 15/11/16, 13/12/16,  10/01/17, 14/02/17, 14/03/17, 11/04/17

Kosten: E180,- p.j. Dit is inclusief koffie/thee en teksten.