Gebed

Meditatie is de kunst, de vaardigheid, om aandachtig te zijn. We zijn aanwezig in het moment. We leren als een soort Ruimte aanwezig te zijn en ons niet te verliezen in gedachten, gevoelens en beelden. We worden ons er van bewust, dat deze Ruimte een centrum heeft, het Mystieke Hart. Het Mystieke Hart is een plaats die dieper, stiller, lichter is dan de rest van de Ruimte die wij zijn. Vanuit deze plaats kunnen wij voelen hoe een gebed opwelt, een gebed dat uitdrukking geeft aan het verlangen van de ziel naar de Heilige. Dit verlangen drukt zich uit in woorden. Dit kan zijn als een spontaan gebed of we kunnen ook een bestaand gebed in het hart herhalen. In de christelijke Traditie staat het Jezus Gebed centraal: "Heer, Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over ons". 


Er zijn verschillende stadia van gebed. In het begin kan het 'droog' aanvoelen, we voelen er nog niet zo veel bij. Er zullen ook fases zijn, waarin het gebed vanuit het hart opborrelt. In de cursussen vindt een verdieping van ons gebedsleven plaats.