Metanoia

Er wordt van ons een omkering gevraagd:

Ieder mens ervaart af en toe de zachte aanraking van de ziel. Deze ervaring verdwijnt meestal weer in de veelheid van het dagelijkse leven. De ziel wacht echter om gehoord te worden.
Authentieke spirituele tradities vertellen ons, dat ieder mens een kind is van de aarde én een kind van God. Meestal vergeten we dat we een kind van God zijn en heerst de aardse dimensie over de hemelse. Het is echter de taak van de mens om hemel en aarde met elkaar in verbinding te brengen. Zo ontstaat pas evenwicht en innerlijk rust. 


Dit vraagt van ons een omkering
, een metanoia. De omkering houdt in, dat wij ons niet alleen openstellen voor het aardse, het horizontale, maar ook voor het hemelse, het verticale. Op het kruispunt van hemel en aarde kan de de ziel openbloeien als een schitterende roos. De mens heeft de vrijheid om voor deze metanoia te kiezen en de weg van transformatie te gaan.

Iedere authentieke spirituele Traditie gaat over de weg van de ziel. De westerse mens heeft haar wortels in het christendom. Ook in het christendom zijn altijd scholingswegen geweest om de mensen te leren hoe deze weg van transformatie te gaan. Vaak zijn deze scholingswegen in vergetelheid geraakt, omdat hij slechts in een beperkt aantal religieuze orden of congregaties beoefend werd. De Stichting Arcana geeft meditatiecursussen en stelt zich ten doel de specifiek christelijke vorm van mystiek in theorie en praktijk te bevorderen. De cursussen die ik geef, worden ondersteund door Stichting Arcana.